Mide Hastalıkları NelerdirMide Hastalıklarını 7 ana bölümde toplayabiliriz

1-Mide Kanseri

2-Reflü

3-Gastrit

4-Hazımsızlık

5-Mide Ülseri

6-Mide yanması

7-Mide tembelliği

Şimdi bu hastalıkları tek tek tanıyalım...

MİDE KANSERİ:

Mide Kanseri dünyada akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta görülen kanser türüdür. Her 10 kanser hastasından 1‘i mide kanseridir.Türkiye’de en sık görülen sindirim sistemi kanseri olan mide kanseri çeşitli ülkelere göre farklılıklar gösterir. Japonya’da, Latin Amerika’da diğer ülkelerden daha sıklıkla hastalığa rastlanır.

Hastalığın Oluşumunda Etkili Faktörler Nelerdir?

Mide kanserinin görülme sıklığı ile göç arasındaki ilişkiler, genç yaştan itibaren kanser yapıcı bir maddeye maruz kalmanın kanser oluşmasında sorumlu olduğunu göstermektedir. Bu maddenin ne olduğu bilinmemekle birlikte, diyetin sorumlu olabileceği üzerinde durulmaktadır. Nişasta, turşular, tuzlanmış et ve balık gibi yiyeceklerin mide kanserleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Süt, taze sebzeler, turunçgiller, vitamin C ve soğuk gıdalarla beslenenlerde tersine olarak mide kanseri daha az görülmektedir. Alkol de zayıf bir risk faktörü iken sigara önemlidir. Lif oranı düşük gıda alımında kanser riskinde azalma olurken, çikolata ile beslenmede riskte artma olduğu gösterilmiştir. Mide kanserli hastalarda yapılan çalışmalarda, bu hastaların tuz tüketiminde artış olduğu saptanmıştır.

Bazı hastalıklar mide kanserinin oluşumunu kolaylaştırmaktadırlar.

Bu Hastalıklar;

1- Kronik atrofik gastrik ve intestinal metapazi

2- Mide ülser

3- Pernisiyoz Anemi

4- Hipertrofik gastrit

5- Gastrik polip

6- Gastrik Dispalzi

7- Helicobacter Pylorinin varlığı

Kan grubu ‘A’ olan insanlarda mide kanseri sıklığı yüksektir. Bu durum ve bazı ailelerde mide kanserinin sık görülmesi genetik yatkınlık ihtimalini artırmaktadır. Mide kanseri erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha fazla ve 50-70 yaşlar arasında daha sık görülür.

Mide kanseri riski sosyoekonomik durumu düşük olanlarda daha fazladır. Midenin alt yarısında daha sık görülür.

Patoloji olarak 4 şekilde görülür.

1- ülserli şekil

2- infiltran şekil

3- polipoid şekil

4- yüzeyen yayılan tip

Klinik -Belirtiler

Klinik olarak en çok rastlanan belirti mide bölgesinde ağrıdır. Ağrıyla birlikte iştahsızlık ve kilo kaybı sık görülen bulgulardandır. Kardia (midenin yemek borusuyla birleşim bölümü) bölgesine yerleşen tümörler de yutma güçlüğü ilk belirti olabilir. İlerleyen vakalarda bulantı ve kusma olabilir. Nadiren yoğun bir kanama veya mide perforasyonu (delinmesi) başlangıç bulguları olabilir.

Hastanın muayenesinde, erken evrede mide bölgesinde hassasiyet dışında bir bulgu saptanmamışken, geç evrede ise karında mide bölgesinde kitle, göğüs kafesi üst kısmında boyun kenarında lenf bezi büyümesi ve karında ‘asit’ denen sıvı toplanması saptanabilir. Tümörden devamlı ve yavaş kanamaya bağlı kansızlık (anemi) ve buna bağlı belirtiler çoğu vakada görülebilir.

Tanıda baryumlu radyografi oldukça değerlidir. Ancak küçük lezyonlar atlanabilir, kesin tanı endoskopi ve biopsi incelemesi ile konur.

Tedavi

Bugün mide kanserinin radikal tedavisi cerrahi müdahaledir. Erken dönemde tanı konulup bir an önce cerrahi müdahale yapılmalıdır. Kemoteraopi (ilaç tedavisi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) sonuçları şu an için yüzgüldürücü değildir.

Erken tanı koymak ve erken cerrahi tedavi hastanın yaşama şansını artıran en önemli faktördür.

REFLÜ :

Reflü kelime anlamı olarak geriye kaçış demektir. Gastroözofageal reflü; mideden (gastro) yemek borusuna (özofagus) kaçışı gösterir. Çocuklarda da sıklıkla karşılaşılan bir sorun olmakla birlikte sitemizde genellikle erişkin hastalarla ilgili bilgiler verilecektir.

Reflü hastalığı Batı Avrupa ve ABD'de tıbbın en yaygın hastalığı olarak kabul edilmekle birlikte ülkemizdeki tanınma oranı çok düşüktür. Yaptığımız bir çalışmada "reflü" kelimesini duyma oranının % 0.2 olduğunu göstermiştik. Hastalık sıklığı ise ülkemizde de diğer ülkelere eşit olarak erişkinler arasında %20 oranındadır; yani her beş erişkinden birisinde reflü hastalığı vardır.

Son yıllarda kitle iletişim araçlarının yoğun ilgisi ile biraz daha fazla duyulur oldu. Her yeni duyulan hastalığın üç zamanlı bir akışı olur; önceleri kimse bilmez. Zamanla hastalık adı yayılmaya başlar ve yaygınlığı ile paralel doğru/yanlış tanılar da artar. En sonunda ülkemize ait bilimsel verilerin de ortaya koyulmasıyla gerçek sıklık, tanı ve tedavi yaklaşımları yerleşir.

Reflü şu anda yavaş yavaş ikinci aşamaya geçiyor, tanınma ve öneminin anlaşılması aşamasında. Şimdiden yanlış yere reflü tanısı koyulmuş veya başta kanser olmak üzere kulaktan dolma yanlış bilgilerle panikleyerek yardım arayanlar artmaya başladı. Sitemizde bu konuya detaylı biçimde incelemeye çalışacağız.

Hastalığın ülkemizdeki durumu hakkında yeterli veri yoktur. Yapılan bir çalışmada toplam 3.5 milyon yemek borusu-mide (özofagogastroduodenal) hastalık reçetesinden sadece %1.8'inin yemek borusu (özofagus) hastalığı grubu içerisine koyulmuştur.

Her basamaktaki hekimin mide yakınmaları ile başvuran hastalarına kısaca:

"göğüs kemiğinizin arkasında yanma veya rahatsızlık hisseder misiniz?"

"ağzınıza acı-ekşi su veya yedikleriniz gelir mi?" sorularını sorması tanıyı koyduracaktır. Bu soruları rutine sokan bir hekimin GÖRH tanısındaki artışlar şaşırtıcı oranlara ulaşacaktır.

Gastroözofageal Reflü Nedir?

Reflü tanım olarak mide içeriğinin bir zorlama olmaksızın yemek borusuna geçmesi ve yakınmalara ya da yemek borusu alt ucunda lezyonlara, hasara (ülser vs gibi) yol açmasıdır.

Reflü hastalığı bulgularını klasik bulgular ve yemek borusu dışında yarattığı sorunlar olarak ayırabiliriz

Klasik bulgular:

1)Göğüste yanma (heartburn, pirozis): Ne yazık ki kesin bir türkçe karşılığı olmayan bu yakınma bazen doğrudan göğüs kemiği arkasında, bazen de mideden göğüse yayılan bir yanma hissi şeklinde tanımlanır. Esa sorun yemek borusu kaynaklı yanmanın kalp yanmasından ayrılmasıdır. Özellikle yemeklerden birkaç saat sonra bazen de gece uykudan uyandıracak şiddette oluşur.

2)Ağıza acı-ekşi su, yemeklerin gelmesi (regürjitasyon): Genellikle ağır bir yemeği izleyerek ortaya çıkar. Bazen göğüste yanma ile birlikte bazen de tek başına ortaya çıkabilir. Gece boğulmaları tanımlayan hastalarda özellikle önem taşır.

REFLÜNÜN TİPİK OLMAYAN VEYA YEMEK BORUSU DIŞI SORUNLARI:

Tipik olmayan sorunlar:

Göğüs ağrısı

Mide ağrısı

Bulantı

Yemek borusu dışı sorunları:

Dişte erozyonlar

Boğaz sorunları

Ses kısıklığı

Boğazda dolgunluk hissi (globus)

Boğaz temizleme

Ses tellerinde sorunlar (ses düşmesi vs)

Ses tellerinde polip, nodül vs

Larenjit

Akciğer sorunları :

Müzmin öksürük

Astma

Akciğerlere mide içeriği kaçması

Yineleyen zatüre

Uykuda solunum bozuklukları

Yemek borusu dışında yarattığı sorunlar:

1. Boğaz sorunları (faringolaringeal reflü): Sürekli boğaz temizleme, ses kısılması ve kaybı, sürekli farenjit veya larenjit sorunu tanımlayan olguların önemli bir kısmında reflü hastalığı bulunur.

2. Öksürük ve astımla ilişkisi (özofagopulmoner reflü): Sürekli öksüren her üç hastanın ikisinde esas nedenin reflü hastalığı olduğu gösterilmiştir. Astım ile reflü arasında yumurta-tavuk benzeri bir neden-sonuç ilişkisi olduğu söylenebilir. Biri diğerini kötüleştirir.

3. Kalp dışı nedenlerden kaynaklanan göğüs ağrısı (Nonkardiak chest pain): Reflü hastalığı bir grup hastada kalp ağrısından ayrılması neredeyse olanaksız şekilde göğüs ağrısı oluşturur. Bu hastalara koroner anjiografi dahil tüm tetkikler yapılmış olsa da kalbe ait sorun saptanamaz.

4. Diş sorunları: başta çocuklar olmak üzere bir grup hastada dişlerde doku zedelenmesi (erezyon) oluşturmaktadır. <

Reflü Hastalığının Tanısı Nasıl Konur?

MUTLAKA doktora başvurulmalıdır. Lütfen bu sitede yazılanları okuyup kendi kendinizin veya eşinizin dostunuzun doktorluğunu üstlenmeyin. Onarılmaz hatalara neden olabilirsiniz. Tabloda halen kullanılan tanı yöntemlerinin bir listesini görebilirsiniz.

REFLÜ HASTALIĞINDA TANI YÖNTEMLERİ

Yakınmaların varlığı / deneme tedavisi

Baryumlu üst sindirim sistemi radyolojisi (ilaçlı mide filmi diye bilinir)

Üst sindirim sistemi endoskopisi ve biyopsi (parça alınarak patolojide incelenmesi)

24 saat boyunca yemek borusuna kaçan asidin ölçülmesi (pHmetri)

Yemek borusu kasılmalarının değerlendirilmesi (manometri)

Sintigrafi (sadece çocuklarda ve kısıtlı yarar sağlar, erişkinlerde kullanılmıyor)

Yemek borusuna asit verilerek yanma oluşup oluşmadığının testi

Eğer reflü yakınmaları tipik ve özel durumlar söz konusu değilse hekimin doğrudan ilaç tedavisine başlayıp sonucunu değerlendirmesi artık genel kabul görmüş yaklaşımdır. Bu amaçla proton pompası inhibitörleri denilen ilaçları günde iki kere (sabah-akşam aç karnına) başlayıp 2 hafta sonra yakınmaların kaybolduğunun görülmesi tanı koydurucudur. Reflüde iki haftalık bu tedavi ile yakınmalar ortadan kaybolur fakat süre kısa olduğundan neredeyse her zaman tekrarlar. Tekrarladığında hekimin tanıdan emin olması ve artık daha uzun süreli tedaviye başlaması önerilir.

Üst sindirim sistemi endoskopisi ve biyopsi (parça alınarak patolojide incelenmesi):

Endoskopi tamamen esnek bir borunun hekim tarafından hastanın ağzından yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağına ilerletilerek bu kısımların optik yöntemlerle ve göz ile incelenmesine verilen isimdir. İşlem sırasında çoğu kere mide ve yemek borusundan parça alınarak patolojinin desteği sağlanır ve tanıların kesinleştirilmesinde bu destek çok önemlidir. Parça alınmasının riskli olduğu ve başta kanser olmak üzere hastalıkların yayılacağı fikri endoskopik olarak KESİNLİKLE yanlıştır. Son yıllarda geliştirilen başarılı anestezi teknikleri sayesinde işlem kolayca ve acısız olarak yapılabilmektedir.

Endoskopi kimlere gerekmektedir?

Endoskopi Barrett denilen durumu erken yakalamak amacıyla yapılır. Barrett; uzun süreli reflü nedeniyle hasarlanan yemek borusu hücrelerinin ince veya kalın barsak hücrelerine dönüşmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum bir kanser öncüsü olarak kabul edilir ve izlenir. En çok 50 yaşını geçmiş ve 5 yıldan uzun süredir reflü yakınması bulunan erkeklerde görüldüğünden bu gruptaki kişilerin hayatlarında bir kere endoskopi yaptırmaları önerilmektedir. Reflü nedeniyle endoskopi yapılanların sadece %1-2'sinde Barrett bulunur ve bu zeminde kanser riski %1'in altındadır. Diğer ve ÇOK ÖNEMLİ bir endoskopi gereksinimi ALARM BULGULARI dediğimiz ve kanser kuşkusu uyandıran bulguların varlığıdır. Bu bulgular tabloda özetlenmiştir.

ALARM BULGULARI (Varsa Hemen Endoskopi Yapılmalıdır !)

Geçirilmiş üst sindirim sistemi kanaması (ağızdan kahve telvesi şeklinde kusma ve/veya simsiyah, pis kokulu dışkılama)

Yutma güçlüğü (lokmalar göğüste takılır ve sıklıkla su içirilerek geçirilmeye çalışılır)

Yutarken ağrı duyma

Açıklanamayan kilo kaybı

Kansızlık (hele ki erkeklerde görüleni MUTLAKA ayrıntılı inceleme gerektirir, kadınlarda aşırı adet kanaması nedeniyle oluşan kayıp durumu yoksa inceleme şarttır)

Gaitada (dışkıda) Gizli Kan saptanması: bu test 40 yaşını geçmiş herkesin 6 ayda bir check-up amacıyla yaptırtması gereken bir incelemedir. Ağızdan anüse sindirim sisteminin herhangi bir kısmındaki bir hastalıkta kanama olabilir ve bu azıcık kan dışkı ile atılırken saptanabilir. Ailesinde sindirim sistemi kanseri olanların 30'lu yaşlarda başlamaları önerilir.

50 yaşının üzerinde 5 yıldan daha uzun süreli reflü yakınmaları bulunan erkekler

Kime endoskopi gerekmez?

Öncelikle alarm bulguları olmayan basit reflü hastalarında ilk tercihin endoskopi olmadığı vurgulanmalıdır. İlaçla deneme tedavisi seçilmelidir. Yapılan endospide Barrett veya darlık saptananlar hariç reflü yakınmaları ilaçla düzelen hastaları endoskopik olarak takip etmek yani sürekli endoskopi yapmak da gerekli değildir. Yine de hekiminiz tekrar endoskopi isterse iyi bir açıklama yaptırın, ikna olursanız hekiminizi dinleyin. Çünkü bu saydıklarımız genel kurallar olup her hasta kendine özgü olarak değerlendirilmelidir.

Endoskopi işlemine hazırlık:

Hasta, kullanmakta olduğu ilaçlar için doktoruna danışmalıdır. Girişimden en az 8 saat öncesinden itibaren katı veya sıvı gıda alınmaması önerilir. Ortalama 10-15 dakika sürebilecek girişim sonrasında eğer anestezi uygulanmışsa hastanın dikkat gerektiren işleri yapmaması, araba kullanmaması önerilir. Anestezi uygulanmadıysa kısıtlama yoktur. Boğaz uyuşturan bir ilaç sıkıldığından işlemden sonra genellikle 1-2 saat yenilmemesi, içilmemesi önerilir. Doktor tarafından farklı bir öneride bulunulmadıkça ilaçlara devam edilir.

TEDAVİ:

Tedavide kullanılacak ilaçlara MUTLAKA hekim karar vermelidir. Bu sitede detaylı olsa da genel bilgiler verilmektedir. Lütfen sadece okuduklarınızla ilaç başlamayın, ilaç değiştirmeyin, reflü ile ilgilenen bir hekime danışın. Aksine davranışta ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmelerden bu sitenin yöneticileri hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

İlaç tedavisinin nasıl olacağı konusunda kesin kriterler yoktur. Sıklıkla kullanılan iki tedavi yönteminde ilaçlar hafiften güçlü olana veya tam tersi bir sırayla başlanabilir. Tüm olgularda yaşam tarzı değişiklikleri tabii ki vurgulanmalıdır. Hangi rejim kullanılırsa kullanılsın reflü tedavisinin aylarca sürmesi gerektiğini tekrar vurgulayalım. Örneğin iki haftalık kısa bir tedaviden sonra yakınmaların kısa sürede yinelemesi olasılığı çok yüksektir.

Bir başka ve bizce en uygun tedavi yaklaşımı hastaya göre ilaç başlama tekniğidir. Burada dogmalara yer vermeden yakınma şiddetine göre ilaca başlanır. En hafif olgular 1. basamağı oluşturur. Ağır hastalar ise 3. ve son basamakta yer alır. Bu yaklaşım biçiminde:

1. basamak: Hastalığa bağlı yandaş sorunların bulunmadığı olgular: genellikle bir zararlı faktör veya hastalığı artıracak bir hatanın ardından oluşur (aşırı yemek, içki, stress).

Genellikle ciddi bir yakınma yoktur.

Haftada 2-3 ataktan azdır.

Yandaş yakınmalar (reflünün yemek borusu dışı bulguları; aşağıya bakınız) yoktur.

Tedavi önerisi: Sosyal önlemler, aljinik asit, H2 blokerleri, Antiasitler?

2. basamak: Orta sıklıkta yakınmalar vardır.

Haftada 2-3 ataktan fazla fakat henüz müzminleşmemiş olgular.

Tedavi önerisi: Tek doz proton pompa inhibitörü (sabah, aç)

3. basamak: Ağır olgular.

Sürekli ve kesilmeyen yakınmalar vardır.

Tedavi kesilince hızlı, hemen tekrarlama olur.

Reflüye bağlı yan etkiler: Barrett, striktür olabilir.

Yemek borusu dışında ortaya çıkan reflü sorunları yani boğaz ve akciğer problemlerinde yüksek doz proton pompa inhibitörü (sabah, akşam bir aç), uzun süre kullanılır. Bir süre yüksek doz verildikten sonra azaltılarak kesilmeye çalışılır. Son zamanlarda hastanın yakınması oldukça ilaç almasını öneren tedavi rejimleri gündeme gelmeye başlamıştır.

GASTRİT:

Gastrit mide mukozasının bir çeşit inflamasyonudur (Yangı). Bu değişik etkenlerin yaptığı uyarı sonrasında beyaz kan hücrelerinin mukozada birikmesi anlamına gelir. Gastrit akut veya kronik olabilir.

GASTRİTİN SEBEPLERİ

Helicobacter pylori (HP) :

Kronik gastritin en sık görülen nedenidir. HP ağız yoluyla alınarak midede yerleşen ve burada gastrit olarak adlandırdığımız bir iltihap oluşturan, spiral şeklinde bir bakteridir. Mide mukozasını örten mukus tabakasının altında yerleşerek mide asidinden ve diğer etkenlerden korunarak yaşamını sürdürür. HP hem salgıladığı toksinlerle ve hem de vücudun bakteriye karşı oluşturduğu immun yanıt (vücudun bağışıklık sisteminin bakteriye karşı oluşturduğu yanıt) sonrasında ortaya çıkan bazı maddelerle mukus tabakasını zayıflatarak mide mukozasını asit ve diğer saldırgan faktörlere duyarlı hale getirir. Gelişmekte olan ülkelerde genellikle çocukluk çağında alındığından tedavi edilmediğinde mide mukozasında hayat boyu süren bir kronik iltihaba sebep olur.

Mide Hastalıkları Nelerdir

Yaşlı popülasyonda daha fazla olmak üzere toplumumuzun yaklaşık %80 inin bu bakteri ile enfekte olduğu gösterilmiştir. HP enfeksiyonu ülser oluşumunda önde gelen faktörlerden biri olarak kabul edilmekle birlikte bu bakteri ile enfekte olan insanların hepsinde ülser oluşmaması ve son yıllarda giderek artan oranlarda HP negatif ülserlerin saptanması ülser oluşumunda HP yanında başka faktörlerin de etkili olduğunu düşündürmektedir.

Günümüzde HP enfeksiyonun neden olduğu kabul edilen hastalıklar şekilde görülmektedir. HP Dünya Sağlı Örgütünce (WHO) 1.derece kanserojen faktörler arasında kabul edilmiştir. Bakterinin midede varlığı endoskopik biyopsi, üre-nefes testi ve kan ve dışkıda antikor ve antijen aranması gibi testlerle gösterilebilir. Midede HP varlığı saptanan hastalarda bazı özel ilaç rejimleri kullanılarak bakteri mideden temizlenir. Bu tedavinin etkinliği %80-85 civarındadır.

Aspirin ve antiromatizmal ilaçlar :

Bu tür ilaçlar mide mukozasındaki koruyucu mekanizmaların zayıflamasına yol açmak suretiyle mukozanın asit ve diğer saldırgan faktörlere karşı hassasiyetini artırırak gastrit oluştururlar. Oluşan gastrit hiçbir belirti vermeden sezsiz geçirilebileceği gibi kronik formda ve ülser / kanama gibi komplikasyonların oluşumu ile birlikte de seyredebilir.

BELİRTİLER

Gastritin belirtileri akut veya kronik oluşuna göre değişir. Akut gastritte karnın üst kısmında ağrı, gaz, geğirme, yanma, ekşime,bulantı ve kusma gibi bulgular görülürken kronik gastritte ağrı daha az belirgin olup yemek sonrasında şişkinlik ve dolgunluk hissi, erken doyma, bulantı hissi, geğirme, iştahsızlık ve ağızda kötü tat gibi dispeptik yakınmalar daha sık görülür. Kronik gastritte ağrı belirginleştiğinde gastrit zemininde ülser veya başka hastalıkların gelişmiş olabileceği düşünülür. Aspirin ve antiromatizmal ilaçların kullanımı sonrasında oluşan akut gastritte gizli veya aşikar kanama oluşabilir.

Gastritin tedavisi var mı?

Eğer suçlu bir bakteri ise veya bir ilaçsa ona göre tedavi belirlenir. Mide koruyucu ve asit azaltıcı ilaçlar verilir. Neden ilaç ve alkolse bunlar kesilir. Bakteriden kaynaklanıyorsa temizlenmesi için ilaç tedavisi yapılabilir. Mide derisi hasarlı olduğu için mide kendi ürettiği asitten daha çok etkilenir ve hastanın şikâyetleri de artar. Bunun için midenin asidi azaltılmalıdır. Diyet yapılmalı. Hastaya yasaklanan besinler ve içecekler söylenir. Bakteriye bağlı gastritlerde mevcutsa bakteriyi temizleme tedavisi antibiyotiklerle yapılır. Her baktreriye bağlı gastritte mikrop tedavisi şart değil. Bu bakterinin görülme sıklığı nedir? Yaklaşık olarak 100 kişiden 80'inde bu bakteri vardır. Yurtdışında bu oran özellikle Avrupa'da yüzde 50'ler civarındadır.

Bu bakteri nasıl bulaşıyor?

Bulaşma ağız yoluyla yiyecek ve içeceklerle olmaktadır. Hijyen oldukça önemlidir.

Gastritin tedavisi ne kadar sürer?

Eğer gastrit mikroba bağlıysa bir-iki haftalık antibiyotik tedavisiyle mikrop ortadan kaldırılabilir. Daha sonra hastaya yine mide koruyucu ilaçlar verilir. Gastrite bağlı şikâyetler bazen tamamen geçmeyebilir. İlaçlara ve alkole bağlı gastritlerde bunlar kesildiği zaman hasta rahatlamaya başlar. Normalde midenin onarım gücü vardır. İlaçlar iyileşmeyi hızlandırır.

HAZIMSIZLIK :

Yemeklerden yarım saat sonra hissedilen, karın üst kısımlarında ve göbek çevresindeki gerginlik ve şişkinlik şikayetlerinin çoğu -zannedildiğinin aksine- mideye bağlı değildir. Kabızlık, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinin birçoğundan sorumludur.

Mide çıkışında boşaltımı engelleyen bir hastalık mevcut değil ve mide ileri derecede sarkmamış veya genişlememiş ise hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinin kaynağı genellikle mide değildir. Sindirim salgılarının az salgılandığı veya barsak sistemini ilgilendiren dolaşım sisteminde yetmezliğe neden olan bazı hastalıklar çok az da olsa hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerine neden olabilir.

Hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinin en sık nedeni, vücudun diğer bir kısmını ilgilendiren bir enfeksiyon hastalığı veya bir kronik hastalıktır. Bu tür hastalıklar iyi bir araştırma sonucu tanınabilir ve tedavi edilebilir. Eğer herhangi bir neden bulunamamış ve şikayetler devam ediyor ise kabızlık da değerlendirilmeye alınmalıdır. Haftada iki kez barsaklarını boşaltamayan kişi kabız sayılır. Haftada bir kez veya daha az sayıda tuvalete giden kişide ileri derecede kabızlıktan bahsedilir. Ayrıca halk arasında gizli kabızlık olarak bilinen bir kavram vardır. Bu halde kişinin hergün tuvalete gitmesine rağmen kalın barsağını yeteri kadar boşaltamaması söz konusudur.

Yenen yiyeceklerin sindirilemeyen kısımları kalın barsağa ulaşmakta ve orada bulunan bakteriler tarafından parçalanabilmektedir. Kalın barsak birbuçuk kilo kadar büyük abdesti (gaita) depolayabilmekte ve her gramında yüzlerce milyar bakteri bulunmaktadır. Bu bakteriler gaz üretmektedir. Bu gazlar ya yellenme ile yada kana geçip akciğerler veya böbrekler ile dışarı atılmaktadır. Bu nedenle günde iki litre kadar gaz üretilmesine rağmen kalın barsak içinde normal halde sadece 200 santimetreküp gaz bulunmaktadır. Kabız kişilerde barsak içinde hem daha fazla gaita hem de daha fazla gaz bulunmaktadır.

Kabız kişilerde, hazımsızlık ve şişkinlik şikayetlerinin yemeklerden yarım saat kadar sonra başlaması bir tesadüf değildir. Yemekle birlikte kalın barsakta oluşan yetersiz hareketler, biriken gaitanın ve gazların sıkışmasına neden olmakta ve şikayete neden olmaktadır.Gizli kabızlıkta da aynı şikayetler olmaktadır. Kişi hergün tuvalete çıkmasına rağmen kalın barsak yeteri kadar boşalamamakta ve barsağın gaita içreriği ve gaz miktarı normalden fazla olmaktadır.

Kabızlığın neden olduğu hazımsızlık ve şişkinliğin tanınmasında kolay uygulanan bir yöntem olan "kalın barsak geçiş zamanının ölçülmesi" faydalı bilgiler vermektedir. Kabızlık tespit edilmesi halinde beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi yeterli miktarda lifli gıda alınımının sağlanması gerekmektedir.

MİDE YANMASI:

Yemek borusunun alt kısmında, aşağı özofegal sfinkter olarak adlandırılan halka gibi bir kas vardır. Bu kas aynı bir valf gibi çalışır. Bir yiyecek yuttuğunuzda, bu halka benzeri kas yiyeceğin mideye girmesi için açılır. Bu halka daha sonra, yiyeceklerin yemek borusuna kaçmaması için kapanır.

Bu sfinkter kas düzgün çalışmadığında ise, midedeki yiyecekler ve asit yemek borusuna geri döner. Yemek borusunda midedeki gibi koruyucu bir tabaka olmadığı için, asit burada acıya neden olur.

Midede, oldukça fazla miktarda asit salgılanmasına karşın,asidin zararlı etkilerinden kendini koruyacak birçok koruma mekanizması da mevcuttur.

Midenin hareketleri ve içindeki basıncın artması ile mide içeriğinin yemek borusuna geçmesini engelleyen,yemek borusunun mideye giriş seviyesinde KÖS dediğimiz (Kardia özofajial Sfinkter=Yemek borusu alt ucundaki büzük) bir bölüm vardır..

Sfinkterin yeterli çalışmaması sonucunda, midenin asitli materyalinin yemek borusuna geri kaçması sonucunda mide ekşimesi ve yanması meydana gelir. Yemek borusunun içini örten iç tabakasının aside karşı kendini koruyacak yapısı yoktur. Sonuç olarak fışkıran asidin miktarı ve yemek borusu ile temasta kalma süresi gibi bazı faktörlerin etkisi ile yemek borusu iç yüzeyinin yanması sonucunda hafif kızarıklıktan derin ve kanayan ülserlere kadar değişik hasarlar görülebilir.

Yemek borusu kendi doğal hareketleri ile kendine gelen asitli içeriği mide içerisinde doğru göndermeye çalışır. Yemek borusunun buhareketlerini bozan bazı hastalıklarda hasarlar daha fazla meydana gelir.

Normal şartlarda geceleri yatarken ve yemeklerden sonra daha fazla olmak üzere günde yaklaşık on- on beş defa gözlenen normal bir olaydır. Yanmayımeydana getiren nedenlerin başında ( %65-70 ) alt yemek borusu büzüğünün yetersiz çalışması olduğu saptanmıştır. Gastro Özofajial Reflü Sendromu,(GÖRS)mide asidinin yemek borusuna doğru fışkırması sonucunda meydana gelen çeşitli durumları ifade etmek için kullanılır. Genellikle mide üzerinde veya göğsün ortasındaki kemiğin altında yanma şeklinde hissedilir. Çeneye ve boğaza yayılabilir. Bazıları boğazında acı ,ekşi, asit tadı alırlar. Hastaların bu yanma belirtileri ikisaat kadar sürebilir. Genellikle, yemek yemeyle artar.

Midenin on iki parmak bağırsağına doğru boşalmasını azaltan nedenler, mide içeriğinin yemek borusuna doğru fışkırmasını artırmaktadır.(Mide çıkış bölgesindeki darlıklar) Yaşlılarda ve özellikle hamilelerde GÖRS'e bağlı mide ekşime ve yanmasına sık rastlanılmaktadır. Mide fıtıklarında (diyaframın altında mideyi yerinde tutan bağların zayıflaması sonucu mide üst kısmının göğüs boşluğuna doğru fıtıklaşması ) GÖRS'e bağlı ekşime, yanma çok görülmektedir.

Mide Yanmasının Tedavisi

Yatmadan önce yiyecek ve içeceklerden uzak durmak(süt dahil)

Sigara ve alkolü bırakmak

Zayıflamak

KÖS basıncını arttıran reflü olan materyelin asiditesini azaltan ,mide boşalmasını hızlandıran asidik materyelin yemek borusuna fışkırmasını azaltan ilaçlar kullanılır

Mide yanması için ne yemeli ne yememeli

Hazmı kolay olmayan kızartmaları ve yağlı yiyecekleri sofranızdan uzaklaştırın. Ağır yağlı, fazla kremalı ya da soslu besinleri yemeyin. Çikolata, içerdiği yüksek dozdaki yağ ve kafein nedeniyle hassas mideye zarar vererek yanma hissine yol açıyor. Sütlü çikolata, daha az yağ içeren bitter çikolataya oranla daha tehlikeli olduğundan çikolata sevenler genelde sütsüz olanını tercih etmeli.

Kafeinli içecekler mide için çok zararlı. Kahve, çay ve kola gibi içecekler hassas mideyi yorar. Eğer mide yanmasından şikayet ediyorsanız ve kahve içmeden duramıyorsanız kafeinsiz kahveyi tercih edin.

Gazozlu içecekler ve asitli meyve sularını dikkatli için. Domates veya portakal suyu asitli olduğu için mide yanmasını şiddetlendirebilir. Bu nedenle sulandırarak ve balla tatlandırarak için.

Et suyu ile hazırlanmış çorbalardan uzak durun. Diğer çorbaları ise çok sıcak içmeyin. Ilınmasını bekleyin.

Alkol midedeki yanma hissini artırır. Hele mide boşken alkol kesinlikle almayın.

Çiğ soğan ve çiğ meyve de mide asidini artıran etkenlerdendir.

Şeker yemeyi seviyorsanız naneli olanları seçmeyin.

Mide ağrılarınıza son verecek sağlıklı ve dost besinlerle yemek yemenin keyfini çıkartabilirsiniz...

Karnabahar : Haşlanmış karnabahar, mideyi asit saldırılarından koruyarak tüm sorunları giderebilir. İçeriğinde bulunan gefarnato maddesi ülser ilacının hammadesi olarak kullanılıyor.

Lahana : Lahanayı çiğ olarak yemeyi tercih edin. İnce şeritler halinde doğrayıp salata yapın. Meyve presinde lahananın suyunu sıkıp aynı miktarda elma suyu ile karıştırın ve için. Lahana, ülser ve gastrit ilacı olarak biliniyor. Dörtte bir lahanayı yıkayıp kalın şeritler halinde doğrayın. 1 kerevizi soyup doğrayın. 1 havucu temizleyip dilimleyin. Lahana, kereviz ve havucu katı meyve presinde sıkıp sabah akşam suyunu için.

Patates : Çiğ patates suyu mide yanmasının doğal ilacıdır. Patatesi soyup katı meyve presinde suyunu sıkın. Su,havuç suyu ya da kereviz suyu ile karıştırıp için.

Elma sirkesi : Salatalarda ya da mezelerde elma sirkesi kullanın.

Maden suyu : Mide asidinin büyük bir bölümünü etkisiz hale getiriyor.

Ispanak : Ispanağı buharda pişirin ya da haşlayarak tüketin. Taze yapraklarını salata olarak yiyin.

Zeytinyağı : Çiğ olarak kullanıldığında besinlerin midede kalma süresini azaltıyor ve yağların sindirimi için safra salgısını artırıyor.

Baklagil : Fasulye, bezelye ve mercimekte bulunan bioflavionid maddesi, midenin koruma faktörünü artırıyor.

Muz : Mideyi seven meyvelerin başında geliyor. Ara öğünlerde birer muz yemek, midedeki yanma hissini ortadan kaldırabilir. Muz, mide enzimleri ve hücrelerinin üretimini de artırıyor.

Kızarmış ekmek : Midenin salgıladığı aşırı asidi kurutarak yanma hissini gideriyor.

Meyankökü : Güçlü bir mide koruyucusu.Yapılan son araştırmalara göre midedeki aşırı asitlenmeyi azaltıyor

Hamilelikte mide yanmasının sebepleri

Gebelerde mide yanması hormonlar ve karın içinde büyüyen rahim nedeniyle, asit mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasına bağlı tahriştir. Erken gebelikte daha çok aşerme ve bulantı-kusmaya bağlı oluşan bu yakınma, gebelik ilerledikçe kabızlık, hazımsızlık ve gaz gibi sorunlarla birlikte giderek artan şidette görülür.

MİDE ÜLSERİ :

Midenin iç yüzündeki belirli bir kısmın aşınması sonucu meydana gelen yaraya mide ülseri denir.

Midenin iç kısmında mukusu üreten hücrelerden oluşan bir tabaka bulunur. Mukus, mideyi mide asitlerinden ve sindirim sıvılarından korur. Bu koruyucu tabaka zarar gördüğü zaman ülser ortaya çıkabilir.

Mide ülseri şu sebeplerle ortaya çıkabilir:

•Mide ülserlerinde en çok görülen sebeplerden biri olan Helicobacter pylori (H. pylori) denilen bakterinin bulunması •Midenin iç kısmının mide asitlerine olan dayanıklılığının azalması •Mide asidinin fazla üretilmesi

Mide ülserleri şu kişilerde daha fazla görülür:

•Sürekli steorid içermeyen iltihap önleyici ilaçlar alanlarda •Sigara içenlerde

Kafein gibi mide asitlerinin üretimini fazlalaştıran maddeler ülser riskini yukarı çeker ve sancıyı arttırıcı maddeler olarak bilinirler. Stres de ülseri tetikleyici bir neden olarak düşünülmektedir fakat etkisi henüz ispatlanmamıştır.

Sinir bozukluğu, midede asit fazlalığı, zamanında ve iyi tedavi edilmeyen gastrit, mide zafiyeti, karaciğer yetersizliği veya safra azlığı, kalp hastalıkları, sindirilmesi güç yiyeceklerin aşırı derecede kullanılması, haddinden fazla sigara, çay, kahve veya asit yapıcı meşrubat içmek, alkol kullanmak veya bazı ilaçların uzun süre kullanılması mide ülserini doğuran nedenler arasındadır.

Hastalığın başlangıcında mide ekşimesi ve ağırlık hissi vardır. Hastanın ağzına, sık sık ekşi su gelir. Tat alma duyusu azalmıştır, dil paslıdır, hastanın rengi solmuştur. Karnın üst kısmına bastırılınca, acıma hissedilir.

Bu belirtiler ortaya çıktıktan sonra; en kısa zamanda tedaviye geçilmezse; yemeklerden 2-3 saat sonra sırta doğru yayılan şiddetli mide ağrıları başgösterir. Baş dönmesi ve terleme de görülür. Bu devrede, kusma ile bir miktar kan da görülebilir. Bazı kimselerin büyük abdestleri katran gibi olur. Bu işaretler, ülserin ilerlemiş olduğunu gösterir.

Mide ülseri, bilhassa ilk bahar ve son bahar aylarında, çok rahatsız edici bir hal alır. Ağrı ve kanamalar artar. Mide ülseri başlangıcında teşhis edilip tedaviye başlanılacak olursa, telaşlanmaya ve korkmaya gerek yoktur. Bu durumda yapılacak ilk iş, üzüntüye kapılmamak, aksine bütün üzüntülerden sıyrılmaya gayret sarfetmektir. Sonra tedaviye yardımcı olmak amacıyla aşağıdaki hususlara kesinlikle uymak gerekir.

- Tedavi süresince istirahat edin.

- Yemeklerinizi, her gün belirli saatlerde yiyin.

- Bağırsaklarınızın düzenli bir şekilde çalışmasını sağlayın.

- Sigara, çay, kahve ve alkolü bırakın.

- Diş sağlığına önem verin.

- Süt ve sütlü yiyecekler, yumurta, tereyağı, pelte ve haşlanmış balık, sebze püreleri ve patates yemeğini sofranızdan eksik etmeyin

Mide Ülseri Tedavisi

Tedavilerin amacı ağrıyı azaltmak, ülseri iyileştirmek ve komplikasyonları önlemektir. Tedavi ülserin tekrar nüksetmesini engeller. Tedavi ülserin tekrar nüksetmesini de engeller.

Eğer belirtiler ciddiyse ya da kanama gibi önemli komplikasyonlar varsa tedavinin ilk aşamasında hastanede kalmanız gerekebilir.

Doktorunuz size tavsiye edeceği ilaçları kullanmanız gereklidir.

Antasitlerin, kullanıldıktan bir süre sonra, yan etkileri olabilir. Doktorunuzun tavsiyelerini dikkatle takip edin ve problemlerinizi en kısa zamanda ona iletin Bazen yeni ülserleri engellemek için ilaç alınabilir. 1-2 hafta süreyle antibiyotik kullanmanız gerekebilir. Asidi azaltmak için 6 hafta süreyle ilaç alabilirsiniz. Yeni ülserlerin ortaya çıkmasını engellemek için aylarca ilaç kullanmanız da gerekebilir fakat ilaç almadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

MİDE TEMBELLİĞİ :

Midenin besinleri gereği gibi ve normal sürede hazmedememesine mide tembelliği bir başka ifadeyle mide zafiyeti denir. Nedeni, midede asit fazlalığı, mide kaslarının zayıflamış olması veya midenin hazım için gerekli olan salgıyı yapamamasıdır.

Yayınlanma Tarihi : 15.08.2013 05:26:25

Mide Hastalıkları Nelerdir Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

41 Yorum Yapılmış "Mide Hastalıkları Nelerdir"

Hasta &128546;

Cevap Sayısı: 0
Yemek borum da yutkunurken darlık hisi vr ve medemde karın üst boşluğumda yumruk hisi vr sürekli tok hisi ve mide sol taraf ağrısı ne yapacağımı ben de bilmiyorum allah yardımcım olsun.

2018-03-07 / Kullanıcı oyu: 4,5

allahu ekber

Cevap Sayısı: 0
çok iyi ama biras daha kısa olsa daha iyi olurdu

2017-10-04 / Kullanıcı oyu: 4,5

seda

Cevap Sayısı: 0
Bmde mide ulseri var arkdslar insllh iyilesecegim

2017-09-14 / Kullanıcı oyu: 4,5

Mide mide

Cevap Sayısı: 0
Mide rahatsızlığı çekenlere önerim. Sabah aç karnına lahana, karnabahar çiğ veya haşlanmış yenecek. Patates çiğ sıkıp suyu içilecek. Su bile içmeyin. 1saat sonra kahvaltı yapılacak. Kahvaltıda poğaça açma simit kızartma, sucuk acılı yağlı yok. Bunu en az 25 gün yapıp sonra 1hafta ara verip tekrar yapabilirsiniz. Uzun bir süre mideniz rahatlar onarılmis olur.

2017-09-07 / Kullanıcı oyu: 4,5

Nilgun

Cevap Sayısı: 0
Midemde asiri sislik bagirsaklarimda agri gaz helicopder bacteri var bir senedir iyice kotulesdim yardimci ilun lûtven

2017-07-16 / Kullanıcı oyu: 4,5

NİYAZİ

Cevap Sayısı: 0
acı birşey yediğimde( sivri biber,tere,vb).hıçkırık başlıyor.nedendir,tedavisi nedir.teşekkürler.

2017-01-24 / Kullanıcı oyu: 4,5

zeynep

Cevap Sayısı: 0
özellikle yeşil soğan ıspanak yediğimde bazan kısık ateşte pişen sebze yemekleri özellikle kurutulmuş sebze bazan konserve anlayamadığım garip birşer gerginlik şişlik hissi genirme hissi yanma bazan hissi az yiyeyimki rahatsız olmayayım diyorum kendi yaşıtlarıma göze zayıf sayılırım yani doyası zevle yiyemiyorum korkuyorum rahatsız olucam diye ne yapmalıyım bazan dilimin üzeri bembeyaz garip birşey temizliyorum ama mrak ediyom neden acaba bilen yazsın lütfen ne yapayım

2015-03-30 / Kullanıcı oyu: 4,5

Cennet

Cevap Sayısı: 0
Benim 2-3 yıldır süren bazı sıklıklarla artan mide bulantım var. Hayatımı aşırı etkilemediği için önemsememiştim, ancak geçenlerde 4-5 saatlik mide ağrısı çektim. Bunun tekrarlanma riski var mıdır? Şu aralarda mide bulantım arttı, sınav stresi var biraz bu tetikliyor olabilir mi?

2014-12-25 / Kullanıcı oyu: 4,5

muhammed

Cevap Sayısı: 0
mideden yeşil bir sıvı geliyor nedenini öğrenebilirmiyim ?

2014-11-28 / Kullanıcı oyu: 4,5

Kübra

Cevap Sayısı: 0
Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.Ödevime büyük katkıda bulundunuz.

2014-09-21 / Kullanıcı oyu: 4,5

ahmet

Cevap Sayısı: 0
safra kesesinde problem olabilir sirin. ultrasonla baktır.

2014-08-28 / Kullanıcı oyu: 4,5

sirin_erdinc@hotmail.com

Cevap Sayısı: 0
Verdiginiz bilgilerden dolayi cok tesekkurler
Sizinle sorunumu paylasmak istiyorum 1 senedir doktra gidiyorum urologa gittim, ic organlarimin neredeyse hepsine baktirdim fakat sonuc yok
Agrilarim 3 ayda 1 falan nuksediyor 1 hafta falan gecmek bilmiyor sikayetlerim ise yemekten sonra gogus kafesimin tam sag alt kismindaki yanmalarim ve agrilarim ki yanma kustuktan sonra geciyor ten rengim sarariyor yanma hissi cok kuvvetli oluyor ve surekli yanma olmasin diye kusmak zorunda kaliyorum
Sorunum nedir acaba ? Endoskopi mi yoksa radyoloji mi yaptirsam ?

2014-06-27 / Kullanıcı oyu: 4,5

isimisz

Cevap Sayısı: 0
merhaba site için tskler yalnız bı sorum var bı kac aydır sırt ve mıde agrısı cekıyorum tam tersi geyirme yok acıle kaldırdılar hazımsızlık dedı sonra doktora gıttım oda omurga egrılıgı oldugunu soyledı ve mıdeme de baktırmamı soyledı endoskopıye gırecegım bu hafta yalnız mıde bulantısı yanma geyırememe sıskınlıgım var geceleri yatamıyorum sıddetınden bana bı yardımcı olur musunz ne yapabılırım

2014-05-10 / Kullanıcı oyu: 4,5

dürdane

Cevap Sayısı: 0
2 kere hem popodan hem mideden endaskopi oldum helipak diye ilaç kullandım hala şişkinliklerim devam ediyor

2014-05-03 / Kullanıcı oyu: 4,5

fikriye

Cevap Sayısı: 0
verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler, hemde gönülden minnetle

2014-04-27 / Kullanıcı oyu: 4,5

ali

Cevap Sayısı: 0
ağrım göğüs kafesinin bittiği yerde başlıyor kusma bulantı kanama vs yok ama ağrı şiddetli serum taktılar ilaçlar kullanıyorum fakat aynı

2014-04-18 / Kullanıcı oyu: 4,5

Muhammet

Cevap Sayısı: 0
dün viskiyi abarttım ve bugün midem yanmaya başladı sağlık ocağına gittik kalçadan iğne yaptılar sonrada serum verdiler şimdi iyi sayılırım başka yapmam gereken varmı lütfen yardımcı olun

2014-03-26 / Kullanıcı oyu: 4,5

sibel

Cevap Sayısı: 0
sabah kalktığımda dilimin üstü pas gibi dilimi fırçalamadan hiçbir şey yiyemiyorum.sonra bulantı ve çok kötü bir koku sanki midem sallanıyor ve sallantı sonucu koku geliyor ne yapmalıyım ne olabilir.

2014-03-26 / Kullanıcı oyu: 4,5

Deniz

Cevap Sayısı: 0
Midemde hiç bir sorun yok fakat çok ağır dozda geğirmeler var sürekli yemek yiyorum fast food çikolata vs tüketiyorum çok hareketliyim 16 yaşındayım gastritten şüpheleniyorum belirtilerden sadece bu var detaylı bilen varsa yardımcı olabilir mi

2014-02-27 / Kullanıcı oyu: 4,5

ceyda

Cevap Sayısı: 0
slm
bende yanma var kaç gündür ayrıyetten miğde girişimde yediğim zaman doluluk hissi sanki orda bişey var bişyler yemeye korkuyorum artık ancak cok afedersiniz arkadaşlar gegirdiğim zaman rahatlıyorum ne ola bilir...

2014-02-13 / Kullanıcı oyu: 4,5

yılmaz

Cevap Sayısı: 0
slm akadaşlar öncelikle anlatacaklarım mide agrısına faydalı olurmu bilmiyorum çünkü benmki yanmalı bir agrıydı ve beni adeta perişan etti gidmedik dokto bırakmadım taki saba tümer in dogru nefesle alakalı bi konugunu knuk edene kadar öncelikle sırt üstü uzanıyosunsuz ve agzınızı açık tutuysonuz ve daha sonra nefes alıp veriyosunuz sadece nefes alıp verin kendinizi zorlmayın bu taktigi günde 3 kez uygulayın sabah ögle akşam herbiri 15 dkka olsun yemin ediyorum hiçbişeniz kalmıyor hepinize geçmiş olsun inan anlatıklarım gerçek sonuç 1 haftada hçbişeniz kalmıyor

2014-02-10 / Kullanıcı oyu: 4,5

Fatma Turan

Cevap Sayısı: 0
Ben de cok şiddetli mide ağrıları olmaktadır ağrının yanında aşırı yanmalar da vardır bu ağrı ve yanmaları ancak kustuktan sonra geciyor ama kusma sırasında aşırı bicimde kan geliyor. Hastaneye ve dr da gittim ama. hala bir sonoc alamadım sizin bir tavsiyeniz olabilirmi şimdiden teşekürler

2014-01-09 / Kullanıcı oyu: 4,5

ali

Cevap Sayısı: 0
Midemde agrı yanma bulantı ve iştahsızlık var acaba neden olablir bilgilerinz için teşekkürler

2013-08-06 / Kullanıcı oyu: 4,5

sunay aksoy

Cevap Sayısı: 0
sağ kaburga altında şiddetli bir ağrı kusma hissi gaz nefes darlığı ara ara ağrının devamı daha sonra halsizlik günboyu devam ediyor sıcak su torbası ve sıkı masaj ağrıya banamısın demiyor tabi şiddetlendiği zaman

2013-08-03 / Kullanıcı oyu: 4,5

Murat baris

Cevap Sayısı: 0
Selam, son bir haftadir tad alma duyularimi kaybettim, agzima eksi eksi tad geliyo surekli ve agiz cevrem kurumaya deri dokmeye basladi, bunu sebepleri ne olabilir?

2013-08-03 / Kullanıcı oyu: 4,5

nuri çelik

Cevap Sayısı: 0
uzun zamandır midemden rahatsızım.surekli yanma.şişkinlik.ağrı.kasılma.bazen kalbime sırtıma vuruyor.ne yapmaliyım.hangi dr gitmeliyim.dr lar tarafından gerçek bir teşhis gerçek bir ilgi göremiyoryz.ne tavsiye edersiniz

2013-07-30 / Kullanıcı oyu: 4,5

NESLİHAN

Cevap Sayısı: 0
merhaba;
ben uzun yıllardır midemden şikayetçiyim sevindiğimde üzüldüğümde veya ağır gıdalar tükettiğimde sürekli istifra ediyorum yanma acı tat oluyor ve bununla yaşantım gittikçe zorlaşmaya başladı asitli hiçbir içeceği küçüklüğümden beri içmem en son doktora gittiğimde midemden 1 litre asit ve 2 kupa bardağı kadar safra çıkardı ve bunu vücudun kendisinin ürettiğini bildirdi ilaç kullanmaya başladım fakat ilacı içtikten 5 dakika sonra köpük olarak geri çıkıyor sabahları kalktığımda ağzımda iğrenç bir tat ve bulantım oluyor.şu an 22 yaşındayım ve bu hastalık sürekli devam edecek mi yada ne kullanabilirim geçmesi için sürekli çıkartıyorum ve mide bulantısı yanmayla yaşıyprum duygusal tepkimelerim de mideme yansıyor. galatsaray fenerbahçe maçının şampyonluk kupası maçında son saniyelerini lavaboda geçirdim o derece.ne yapabilrim.

2013-07-30 / Kullanıcı oyu: 4,5

ismet

Cevap Sayısı: 0
mrb.benimde sağ göğsümle beraber sırtımda bir şiddetli bir ağrı vardı.kal rahatsızlığı die düşünmüştüm ama midede çıktı sorun.endoskopi yapıldı ama bana hastalığımın ne olduğu söylenmedi.14 günlük bir ilaç tedavisi uygulayacağız dedi.şimdi ilacımın son günü.perhizlere uyarsam ağrı olmuo.ne zamanki perhiz bozdum ağrı başlıo ne önerirsiniz.tşkr ederim

2013-07-28 / Kullanıcı oyu: 4,5

Seda

Cevap Sayısı: 0
Siskinlik var sürekli.. Iki yil önce midemde ülser vardi Bu siskinlik neden?

2013-07-28 / Kullanıcı oyu: 4,5

dilara bahçıvanoğulları

Cevap Sayısı: 0
Merhaba,ilk önce bu yazdıklarınız açıklamalarınız için teşekkür ederim.
Babama 1 yıl önce mide fıtığı teşhisi konuldu endoskopi sonucunda,4-4,5 cmdi fıtık.
Bunun zamanla ne kadar büyüyebileceğini öğrenmek istiyorum ?
Ve mide fıtığı kanseri tetikler mi ?

Alarm bulgularının 3ü babamda görülmekte,ameliyattan korkuyor endoskopiye zorla götürdüm zorla yaptırdım lütfen yardımcı olun teşekkür ederim...

2013-07-27 / Kullanıcı oyu: 4,5

şahin alataş

Cevap Sayısı: 0
sıtenız cok gzuel olmus BENDE BI RSORUN VAR ACABNA MIDEYLE MI ILGILI OGRENMEK ISTIYORUM agzıma pıs bır koku hıs edıyorum dısımden degıl koku cok kotu lutfen bana yardımcı olun

2013-07-21 / Kullanıcı oyu: 4,5

Melek Ulukaya

Cevap Sayısı: 0
kızım 13 yaşında sıvı tüketemiyor .midemde çalkalanıyo diyor . ısrar edersek kusuyor .tamamen kuru besleniyor . duruma göre bazen yarınm bardak su veya içecek tüketiyor .

yemekten sonra uzanma ihtiyacı duyuyo her zaman değilsede genellikle böyle aksi taktirde kusabileceğini söylüyo . aslında gamzenin bu şikayetleri hatırladığım kadarıyla hep vardı .gamze de iğne fobisi var sararıyo ve kusuyo bende bir anne olarak çok çaresizim . tuvaletten bir saatten önce çıkamıyo buda beni çok korkutuyo . ilginize şimdiden teşekkür ederim .

saygılarımla Melek Ulukaya.

2013-07-14 / Kullanıcı oyu: 4,5

halil çakır

Cevap Sayısı: 0
agzıma köpük geliyor

2013-06-06 / Kullanıcı oyu: 4,5

beril karaca

Cevap Sayısı: 0
midemdebulantı ve yanma oluyor

2013-05-27 / Kullanıcı oyu: 4,5

aytekin ipek

Cevap Sayısı: 0
bende mide fıtığı var ve bununla ilgili herhangi bi bilgi bulamadım acaba diğer tanılkarla bi ilgi var mı??

2013-05-23 / Kullanıcı oyu: 4,5

Hatice Acıbalık

Cevap Sayısı: 0
bu bilgiler işime yaradı ve bunu yazan kişiye teşekür ederim.

2013-04-29 / Kullanıcı oyu: 4,5

banu

Cevap Sayısı: 0
on iki parmak bagırsağı kenarında nodül olması nedir

2013-04-16 / Kullanıcı oyu: 4,5

nilgün

Cevap Sayısı: 0
site çok güzel olmuş bir sorum olacak eşim hiç yemek yiyemiyo 4 kez endoskopi yaptırdık önce gevşeklik vardı şimdi bağırsaktan mideye doğru reflü var denildi yemek konusunda çok sıkıntı çekiyo ne yapmalıyız

2013-03-28 / Kullanıcı oyu: 4,5

Nermin

Cevap Sayısı: 0
karnım sürekli şiş gören hamile sanıyor endoskopi yapıldı midede aşırı gastrit,ödem ve mide girişinde gevşeklik çıktı agrılarım hala devam ediyor daha iyi bi doktoramı görünsem bana yardımcı olursanız sevinirim

2013-03-26 / Kullanıcı oyu: 4,5

samet

Cevap Sayısı: 0
mükemmel bir site yapmışsınız tebrik ediyorum önünüzde eğiliyorum

2013-03-18 / Kullanıcı oyu: 4,5

muhammet

Cevap Sayısı: 0
uzun zamandır görülüyor midede şişkinlik var gaz oluyor kabızlık var çok fazla wc de durmama rağmen gazı çıkaramıyorum neler yapmalıyım

2013-03-09 / Kullanıcı oyu: 4,5

#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası |RSS Kaynağı| Yardım Forumları

Mide, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Haziran - 2018