Mide Reflüsü TedavisiAstroösofagiyal reflü (GÖR) mide içinde bulunan yemek ve asitin yemek borusuna (Ösefagus) geri tepmesine verilen isimdir. Göğüste yanma yaptığı için halk arasında “göğüs yanması” olarak bilinir. Reflü ülkemizde ve tüm dünyada çok sık görülmektedir. Endüstriyel, rafine gıdalar ile beslenenlerin en az %20’sinde reflü olduğu, hatta bu rakamın %50’leri geçtiği söylenmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada toplumun %20’sinde gastroözefageal reflü hastalığı saptanmıştır. Olguların çoğunluğunu şişmanlar, yaşlılar ve hamileler oluşturur. Diyafragma yarığı fıtığı (hiatal herni) reflüyü kolaylaştıran önemli, fakat çok sık olmayan bir reflü nedenidir.

Reflünün oluşum mekanizması

Hastalığın oluşmasını önlemek ya da var olanı geriletebilmek için önce reflünün nasıl meydana geldiğini öğrenmek gerekir.

Yemek borusunun alt ucunun mide ile birleştiği yerde da alt özefagus büzgeçi (sfinkter) denilen, kastan oluşmuş kapak benzeri bir yapı bulunur. Bu büzgeç yemek mideye inerken gevşer, mideden tekrar yukarıya çıkarsa büzüşür. Normalde yemek borusu yolu ile mideye inen yiyecek nadiren tekrar yemek borusuna döner. Bunun nedeni bu sırada yemek borusunun alt ucundaki büzgecin tekrar büzülmesidir. Yani bu büzgeç normal koşullarda sadece yutma işlevi sırasında açılır.

Reflüde yemek borusu alt büzgeçi kapalı olması gerektiği zaman gevşer ve mide içeriği yemek borusuna geri kaçar. Mide şişkinliği mevcut durumu azdırır. Geri kaçış nadiren bu büzgeçin tonusunun (belirli kasılma hali) yetersizliğine bağlıdır. Bu olay günün değişik saatlerinde sık sık meydana gelir (1).

Mide yüzeyini döşeyen hücreler midenin salgıladığı güçlü aside karşı dayanıklıdır. Halbuki yemek borusunun döşemesinin bu güçlü asitten korunacak bir özelliği yoktur. Uzun süre mide asidine maruz kalırsa burada iltihap gelişir; buna ösofajit denir. Ösofajit uzun erimde yemek borusu kanserine yol açabilir.

Her ne kadar mide asidinin reflü mekanizasında önemli rolü olsa da reflülü hastalarda mide asidi aşırı salgısı yoktur (2). Hatta birçok reflülü hastada (özellikle yaşlılarda) mide asit salgısı düşüktür (3). Bu nedenle asit azaltan ilaçların bu hastalarda kullanılması hazım sorunlarını daha da artırır.

Klinik belirtiler nelerdir?

Hasta reflüyü genellikle göğüs kemiğinin altında bir “yanma” ve ”baskı” olarak hisseder, bazen de bu yanma hissi boğaza doğru yansır. Yanma ve baskı tarzında olan bu yakınmalar yemekten sonra artar ve saatlerce sürebilir. Bazen ağza ekşi su da gelebilir. Astım, larenjit (ses kısıklığı), yutma güçlüğü görülebilir. Daha nadir olarak yukarda anlatıldığı gibi zatürreeye de yol açabilir.

Reflünün yan etkileri nelerdir?

Reflü tedavi edilmez ise yemek borusunda darlık ve kanamalara yol açabilir. Çocukluk çağı astımının üçte birinin altında reflü yatmaktadır. Uzun süre asitli bir sıvı ile karşılaşan ösofagus mukozasında (sümüksü zarında) kanser öncesi bir takım değişiklikler görülebilir. Buna Barrett Özefagusu denir. Uzun süre reflüsü olan bir kişide yutma güçlüğü (disfaji), kanama, boğulma hissi, öksürük, ses kısıklığı ve kilo kaybı belirtiler ösefagus kanserini düşündürmelidir.

Nasıl teşhis konulur?

Hastanın şikayetleri iyi değerlendirilirse reflü teşhisi hiçbir laboratuar yöntemine başvurmadan genellikle rahat konulur. Altta yatan önemli bir anatomik neden düşünülürse aşağıdaki incelemeler yapılır.

1- Boyalı madde ile çekilen yemek borusu- mide - on iki parmak bağırsağı filimi

2- Gasroskopi: yemekborusu ve midenin fleksibl bir tüp ile doğrudan görüntülenmesi

3- Özefagus manometresi: Yemek borusu alt büzgeçinin basıncının incelenmesi

4- pH metre: Burundan çok ince fleksibl bir tüp yemek borusundan mideye gönderilerek buradaki basınçlar ve yukarı çıkan asit miktarı ölçülebilir.

Klasik reflü tedavisi

1. Mide asidini azaltan ilaçlar: Üç gruptur; anti asitler, H2 reseptör blokerleri ve proton pompa inhibitörleri

Asit azaltan ilaçlar grup olarak birçok ülkede en çok satan ilaçla arasında birinci ya da ikinci sıradadır. Her ne kadar aksini iddia edenler varsa da bu ilaçların hastalığı tedavi edici bir niteliği yoktur. Tıpta müthiş ilerlemeler olmasına, bir yığın modern mide ilaçlarının keşfine rağmen reflü şikayetlerin görüldüğü insanların sayısı azalmak bir tarafa roket hızı ile yükselmektedir!!

2. Prokinetik ilaçlar: Mide içindeki maddelerin bağırsağa daha hızlı geçmesini kolaylaştırırlar.

3. Eğer ilaç tedavisi ile hastaların şikayetleri geçmiyorsa ya da kanama, Barrett, darlık gibi komplikasyonlar varsa cerrahi yöntemlere başvurulur.

Diyet ve reflü

Şişman kişilerin çoğunda reflü ve mide şikayetleri vardır. Fazla yağlı yiyeceklerin reflüye neden olduğu ileri sürülmüştür.
Mide Reflüsü Tedavisi

Fakat reflünün diyetteki yağ miktarına değil şişmanlıkla ilgisi olduğu gösterilmiştir (4).

Buna karşılık rafine (hızlı kana karışan) şekerlerin diyetteki fazlalığı ise reflüye neden olmaktadır. Yapılan bir araştırmada reflüsü olan hastaların diyetindeki glisemik endeksi yüksek gıdalar çıkartıldığında hastalık belirtilerinin bir hafta içerisinde düzeldiği gösterilmiştir (5).

Hatta bu çalışmaya katılan hastalar alkol, sigara, ve kahve gibi kötü alışkanlıklarına devam etmelerine rağmen reflü şikayetleri düzelmiştir. Bahsi geçen hastalar mide ilaçlarının tümünü kesmişlerdir.

Bizim gözlemlerimiz de aynı şekildedir. Düşük şekerli bir diyet olan “Taş devri diyeti”ni uygulayan kişilerin çok büyük bir bölümünde (neredeyse hepsinde) reflü birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolmaktadır. Düşük şekerli diyetin reflüyü nasıl azatlığının mekanizması iyi bilinmemektedir. Benim kişisel görüşüm şu şekildedir.

Un ve şekerden zengin gıda ile beslenenlerde insülin direnci ve buna bağlı reaktif hipoglisemiler (tepkisel kan şeker düşüklüğü) olmaktadır. Hipoglisemiyi düzeltmek için vücutta sempatik sistem uyarılmaktadır. Yemek borusunun alt ucunun kapanması parasempatik sinir sistemi ile ilgilidir. Hipoglisemi sonucu sempatik sinir sistemi aşırı uyarılınca yemek borusu alt büzgeçi yutma olmamasına rağmen açılır ve mide içindekiler geriye kaçar.

İlaçsız reflü tedavisi

Acil tedavinin ilk adımı günde 4 litre su içmektir. Yakınmalar azalınca bu iki litreye kadar azaltılabilir.

İkinci önemli adım rafine şekerlerin, un ve şekerden mamül gıdaların, belirgin bir şekilde azaltılmasıdır . Diyete ivegen belirtiler kaybolduktan sonra da devam edilmelidir.

Üçüncü önemli adım günde en az 3-4 diş kadar sarımsak yemektir. Sarımsak ezildikten sonraki ilk yarım saat içinde tüketilmelidir (saramsak haplarının etkisi azdır). Sarımsak helicobacter dahil mide-bağırsak kanalındaki bütün patojen (hastalık yapan) mikroorganizmaları etkisizleştirir. Bilindiği gibi helikobakter adı verilen bakteriler ülsere yol açmaktadırlar.

Dördüncü önemli adım günde 0.5-1 litre kadar kefir ayranı içilmesidir. Kefir bağırsakta yaşayan faydalı mikropların sayısını artırır, sindirimi kolaylaştıran enzimler üretir ve birçok vitamini sentezler (K, niasin, biyotin vb). Kefir midenizi rahatlatır, kabızlığı önler, alerjiyi azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı koruyucudur. Kefir mayasını aktardan ya da bir komşunuzdan alın evde kendiniz yapın.

Zatürree-mide ilaçları

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre primer bakım merkezlerine başvuran 364,683 hastanın üzerinde yapılmış (6). Bu hastaların 5,551’inde primer pnömoni (zatürree) saptanmış. En az bir yıl asit salgısı azaltan ilaç kullanan kişilerde pnömoni sıklığı %2.45 iken, bu tip ilaçları kullanmayanlarda oran %0.6 olarak bulunmuş; yani dört kez daha az pnömoni olmuş.

Mide asidinin önemli işlevlerinden biri de yiyeceklerimiz ile aldığımız mikropları öldürmektir. Yanı mide asidi bağışıklık sistemimizin en önemli üyelerinden biridir. Yukarıdaki sözü edilen çalışmada zatürreenin mide asidi azaltan ilaçları kullananlarda 4 kat fazla görülmesi bu konunun önemini daha da iyi vurgulamaktadır.

B12 vitamini-mide ilaçları

Mide asidinin azalması diyet ile alınan B12 vitamininin diyetsel proteinlerden ayrılmasını engeller. B12 vitamini eksikliği son yıllarda müthiş bir artış göstermektedir. Bunun temel nedenleri kırmızı et yeme yasağı ve mide ilaçlarıdır (7). B12 vitamini eksikliği kansızlığa, halsizliğe, konsantrasyon zaafına ve hatta bunamaya kadar varan ağır bulgulara yol açabilir.

B12 yetersizliğinden korunmak için asit azaltan ilaçlar kesilmeli ve C vitamini ya da diğer doğal asitli yiyeceklerden zengin bir diyet ile beslenilmelidir.

Mide ilaçları ve hazımsızlık

Mide ilaçları asit salgısını azalttığından ya da var olanı etkisizliştirdiğinden protein sindirimi büyük ölçüde bozulur. Bu durum sonucunda yeteri kadar sindirilmemiş protein parçacıkları kana geçer. Sonuçta bir yığın alerjik, enflamatuvar ya da otoimmün hastalık (Hoshimoto tiroidit, mültipl skleroz, romatoid artrit, lupus, ülseröz kolit, astım vb) gelişebilir.

Mide ilaçları ve minerallerin emilimi

Mide asidinin azalması diyet ile alınan kalsiyum ve demir gibi minerallerin emilimini de azaltır. Örneğin antiasitler fazla kalsiyum içermesine rağmen mide asitliğini azalttığı için iyi bir kalsiyum kaynağı değillerdir.

Kanser ve reflü ilaçları

Mide asidini azaltan ilaçların Barett ösefagusunu azaltması lazım geldiği varsayıldığına göre, son 15-20 yıldır yemek borusu kanserlerininin de azalmasını beklerdik. Halbuki bu dönem içinde ösefagus kanserleri 3-4 kat artmıştır !! (8-10)

Yayınlanma Tarihi : 15.08.2013 05:26:25

Mide Reflüsü Tedavisi Yorumları
İsminiz 
Yorumunuz 
Güvenlik 
 Kırmızı renk ile yazılan sayıyı girin
   

14 Yorum Yapılmış "Mide Reflüsü Tedavisi"

Gülay Bakar

Cevap Sayısı: 0
iyi akşamlar bana endoskopi yapıldı Reflü teşhisi Kondu 3 ay gibi bir süre mide koruyucu kullandım ve bıraktım yaşam kalitem düştü bazen yinede kullanıyorum hiç faydasını görmüyorum lütfen bana bu konuda yardımcı olurmusunuz lütfen birde aşırı derecede gaz problemim var

2017-01-12 / Kullanıcı oyu: 4,5

prf dr fatma cocuk dr

Cevap Sayısı: 0
3 hafta gitim okuluma baska gitmedim hep rapor aldık yazılarıma var gitmek zorunda agiz ma aske dakayim mi

2015-12-25 / Kullanıcı oyu: 4,5

emre

Cevap Sayısı: 4
benim 2ay dır karın ağrısı mide bulantısı kusma mide yanması okadar para harcadım iyilesmedin ve ağız acı su geliyo göğüs ağısı çekiyorum tedavisi ne?????

2015-12-24 / Kullanıcı oyu: 4,5

ceren

Cevap Sayısı: 0
hocam 2 aydır göğüs ağısı çekiyorum ve son zamanlarda daha çok rahatsız etmeye başladı geyirmek istiyorum fakat olmuyor ve gün geçtikçe zayıflıyorum daha yaşım 18 korkuyorum. aynı zamanda çok şiddetli baş ağrısı yaşıyorum lütfen yardımcı olursanız çok rahatlıyacağım sebebi nedir bu rahatsızlıkların?

2015-08-25 / Kullanıcı oyu: 4,5

özay

Cevap Sayısı: 0
Hocam merhaba benım şikayetim mide yanması ve haftanın en az 5 gunu yediklerimi çıkartıyorum. 3 aydır mide korucu olan asit dengeleyici hap kullanıyorum ve çıkartmalar hafta bır gune ve yanma çok azaldı. benim sıkıntım asiti yuksek olan kavun erik kiraz vişne çikolata, tarhana çorbası mayalı hamur işleri ve değişik yağ yediğim zaman hemen çıkartıyorum.ben bu yiyeceklerı hayatımdan çıkarttım bunuu deneme yanılma yolu buldum bana nasıl bir tavsiyede bulunursunuz bendeki mida asitinin yüksekliğimi yoksa migren olabilir mi çünkü çıkartmadan önce şiddetti baş agrısı çekiyorum ve sonra düzeliyor

2015-07-11 / Kullanıcı oyu: 4,5

uğur

Cevap Sayısı: 0
iyi günler hocam benim 3-4 senedir sabah kalktıgımda midem bulanıyor yemek yiyemiyorum ta ki 1-2 saat geçtikten sonra yiyebiliyorum akşamları bi sorun yok gayet iyi yemek yiyebiliyorum kilo kaybı yaşıyorum yemek yemeden ağızdan çıkacakmış gibi bulantı geliyor yardımcı olabilirseniz sevinirim

2014-03-26 / Kullanıcı oyu: 4,5

kemal demircioğlu

Cevap Sayısı: 0
Saygı değer doktor bey reflu üşütmeyede baylı ola bilirmi daha benim şikayetim yeni aslında ikiyıl kadar önce olmuştu ben sabahları birer adet bıldırcın yumurtası içmiştim o geçmişti şimdi üşütünce tekrar oldu doktoruma gitim reflü dedi verdiğiniz ve vereceğiniz bilgiler içiç teşekkür ederim

2014-03-19 / Kullanıcı oyu: 4,5

Elif

Cevap Sayısı: 0
Babam peg ile midesinden besleniyor yatalak hasta konuşamıyor o yüzden şikayetini kendi gözlemlerimle anlatacağım aşırı öksürmesi var dik oturtuğumda ağzından salya akıyor tükürüklerini yutamıyor ağızından sarı bir sıvı akıyor yanması olduğunu görüyorum mama verdikten sonra daha çok öksürük ve yanma oluyor balgamda çıkarıyor öksürünce ciğerleri temiz ama yeni baktırdım öksürük mide sıvısının yakmasından kaynaklanıyor sanırım sabahları nexsium veriyorum her yemekten sonrada gaviskon şurup veriyorum her akşamda motilium içiyor ama düzelme olmadı peg ile yaklaşık 4 yıldır besleniyor bağırsağında divertikül olduğundan lavmanla tuvalete çıkabiliyor alakalı olabilir diye söyledim bunu ne yapmamız lazım nasıl bir tedavi uygulamamız gerekiyor yardımcı olursanız mutlu olurum

2014-02-27 / Kullanıcı oyu: 4,5

yasemin

Cevap Sayısı: 0
hocam midemde acayip bir guruldamavar, ne içsem yesem guruldama yapıyor. geğirme sürekli var her yediğimden sonra geğiriyorum. sanki midemde kazan kaynıyor.altı gündür stres sıkıntım mideme vurdu sanırsam. dün doktora gittim 3 tane mide ilacı verdi. biri gazla alakalı biri sindirim molitesi düzenleyici diğeri de asit dengeleyici gibi birşey. sanki bunlar benim işime yarıcak gibi gelmedi. çünkü guruldamalarda bir azalma olmadı ama geğirmem az biraz azaldı. ne yapmam lazım? ilaçları daha bir gündür kullanıyorum.

2014-02-04 / Kullanıcı oyu: 4,5

Hakan erdoğan

Cevap Sayısı: 0
Hocam bir haftadır reflü ilaçları kullanmaktayım. İlk günki şikayetlerim azaldı. Doktorun bana verdiği diyette sarımsak yasak deniliyor. Buna bir açıklık getirebilirmisiniz. Birde hastalık ilaç kullanımından sonra geçer mi. Daha sonra tekrar başlama ihtimali var mı? Teşekkürler

2013-08-23 / Kullanıcı oyu: 4,5

gökhan

Cevap Sayısı: 0
hocam benimde bogazımda takılma hissi gıcık hissi oluşuyor miğdemdeki asit suyu bazen boğazıma kadar geliyor bazen miğdemin kızdığını yandığını hissediyorum ilaç olarakda bir ara lansor daha sonra neksıyum ve gavıscon kullanmaya başladım çok az etkisini gördüm bogazımdaki yabancı his halen geçmedi neksiyum ilacını halen kullanıyorum gavısconuda akşamları yemek yedikten sonra içiyorum korktuğumdan miğdeme hortum sallattırmadım sallatmakta istemiyorum aceba benim anlattığıma göre benim rahatsızlığım nedir hocam bir yardımcı olurmusunuz bana şimdiden çok teşekkür ederim saygılarımla

2013-08-20 / Kullanıcı oyu: 4,5

sevil

Cevap Sayısı: 0
bir çok sitede yaptığım araştırmalarda reflü olan kişinin sarımsaktan uzak durması gerektiği yazılmış.Fakat siz günde 3-4 diş diyorsunuz hangisine uymamız gerekir.

2013-08-12 / Kullanıcı oyu: 4,5

T.ş

Cevap Sayısı: 0
Bende her sene tekrarlayan bisey var.karnım acıktıgı zaman acayip bi agrı oluyo.yemek yedikten sonra karnımın agrısı kesiliyo.buna açıklamanız ne olur

Editör Mesajı :
bu bir mide ağrısı değil " oniki parmak bağırsağı ülseri "ni araştırın

2013-03-28 / Kullanıcı oyu: 4,5

İ.E

Cevap Sayısı: 0
ENDOSKOPİ YAPTIRDIM MİDEMDE REFLÜ PANGASTRİT MİDE ÇIKIŞI İLTAHAPLANMASI VE KALIN BAĞIRSAKTA TAHRİŞ SAPTANDI 2 YILDAN BERİ SİGARA İÇMİYOR ALKOL KULLANMIYORUM...MİDEMİN BU DENLİ KÖTÜ OLMASINA BAŞKA ETKENLER NELERDİR VE NASIL BİR TEDAVİ YÖNTEMİ UYGULAMALIYIM

2013-03-19 / Kullanıcı oyu: 4,5

#Gizlilik İlkeleri | Güvenlik İlkeleri | İletişim | Site Haritası |RSS Kaynağı| Yardım Forumları

Mide, Sitede yer alan grafiklerin tüm hakları saklıdır. Kopyalayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Sitede yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.

DMCA.com

Haziran - 2018