Mide İltihabı Belirtileri
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Mide İltihabı Belirtileri

Belirtileri: Rahatsızlık duygusu, iş­tah kaybı, kusma ve seyrek olarak da ka­namadır.
Tedavi: Nedenin saptanması halin­de, ondan kaçınılmasıdır. Alkalen köpü-rücü tozlar ve manyezi sütü, uygun ilaç­lardır.
Kronik gastrit: Nedenler, akut gastritin-kilerle aynıdır. Kişi, bu tahriş eden mad­deleri kullanmaya devam ettiğinden, akut gastrite ilişkin değişiklikler, kalıcı olur. Bazı vakalarda ise belirli bir neden bu­lunamaz.

Belirtileri: Hiçbir belirti olmaya­bileceği gibi, iştah kaybı ve sindirim güçlüğü de görülebilir. Mide iç yüzeyi mukozasındaki değişiklikler sonucu, hid-roklorik asit ve B^ emilimini sağlayan intrinsik faktör salgısıyla birlikte, diğer mide salgıları da azaldığından, kronik gastritin doğurduğu en önemli durum, pernisyöz anemi'dir.

Tedavi: Tahriş eden yiyecek ve içe­cekler alınmamalıdır. Pernisyöz anemi varlığında, adale içi zerkler şeklinde, B12 vitamini verilir. Demir eksikliği ya da basit anemi de görülebileceğinden, bunlar da örneğin demir alarak tedavi edilmelidir.

Mide ve duodenum ülseri (Gastrik ve peptik ülser): Nedeni tam olarak bilinmemektedir. Duodenum ülserlerinin sık­lığı, midedekilerden on kere fazla ol­makla beraber, iki hastalıkta burada, eşdeğer olarak anlatılmıştır. Duodenum ülserlerine daha çok, işadamı, doktor gibi, az hareketli iş dallarında rastlanır­ken, mide ülserleri en sık el işçilerinde görülmektedir. Duodenum ülserleri, en çok erkeklerde belirir: Burada erkek-ka-dın oranı 4: l'dir. Kadınlarda, mide ül­seri daha fazla görülür. Duodenum ül­serlerinin, üzüntü, endişe ve düzensiz öğünlerle ilişkisi olduğu iddia edilmek­teyse de bu hususta tam bir kam yok­tur. Belirtileri: Mide ülseri: Klasik be­lirtiler, ağrı, kusma ve seyrek olarak da kanamadır. Genellikle, mide ülseri ağ­rısı, vücut orta çizgisinin solunda ve he­men yemekten sonra hissedilir. Duodenum ülseri: Başlıca belirti, ağrı­dır. Sağda ya da karın üst bölümünde, ortada, kaburgalarm altında hissedilir ve yemeklerden bir iki saat sonra belirir. Ağrının bir özelliği de hastayı, sabaha karşı saat iki dolaylarında uyandırması­dır. Herhangi bir yiyecek yiyerek (Ör­neğin, bir bisküvi), biraz süt ya da alkali madde içerek, ağrıyı gidermek mümkün­dür. Kusma da ağrıyı yok eder ve durumun kendiliğinden iyileştiği görülebi­lir.

Tedavi: Sorunlara yol açmamış bir mide ülserinin tedavisi, başlangıçta tıb­bîdir. Hasta yatırılmalı ve düzenli bir surette, sık ve az yedirilmelidir; gereken, midenin hiçbir zaman tamamen boş bı-rakümamasıdır. Kızarmış, baharatlı yi­yeceklerin ve alkolün ağrıyı uyardığı gerçektir. Sigara içmekten vazgeçenler­de, ülserin daha çabuk iyileştiği görü­lür. Alkaliler yararlıdır ve bunlardan bazen ufak doz atropinle birlikte kul­lanılan alüminyum hidroksit ve magnez­yum trisilikat, en değerlileridir. Meyan-kökünden elde edilen bir madde olan karbonoksolon, mide ülserlerinin iyileş­mesini çabuklaştırır. Ülserleri kendi ba­şına tedaviye yeltenmek, yanlıştır. Komplikasyonlar: Mide ülserlerinin kom-plikasyonları, delinme, iyileşme sonucu oluşan kabuk dokusunun mide iç yüzeyi­ni bozması (Bkz. Kum Saati Mide) ve akut kanamadır. Duodenum ülserinin komplikasyonlarıysa, delinme, kanama ve kabuk dokusuyla pilor ve duodenu-mun daralması sonucu, tıkanmadır.

Komplikasyonların tedavisi: Kanama, pi­lor tıkanması ve delinme halleri, ameli­yat gerektirir. Mümkünse, mide ülserin­de, midenin bir bölümünün alınması ameliyatı uygulanır. Duodenum ülserin­de ya aynı ameliyat yapılır veya plastik ameliyatla birlikte, mideye gelen vagus sinirleri kesilip, pilorun genişlemesi ve midenin bu suretle çabuk boşalması sağ­lanır. Midenin yarısının alınması ve va­gus sinirlerinin kesilmesi ameliyatları so­nucu, mide asit salgısı yarıdan fazla aza­lacağından, iyi bir cerrahın bu müdaha­leleri yapması, aktif ülserin taşınmasın­dan daha iyidir.

Mide kanseri: Sık rastlanan bir kanser tipidir. Nedeni: Ender vakalarda, kronik gastriti izler, fakat kanserin sıklıkla, nor­mal bir midede oluştuğu da görülür. Tek bir basit mide ülserinin kansere dönü­şebileceğine ilişkin bir fikir birliği yok­tur. Bir iddiaya göre, kanserleşmiş bir ülser, başlangıçtan beri habistir. Belirtileri: Sinsi seyreden sindi­rim güçlüğü, yavaş ilerleyen kilo kaybı, iştah azalması, halsizlik ve zamanla be­liren bulantıyla kusmadır. Ülser ağrısını andıran sancı ya da devamlı ağrı duyu­labilir.

Tedavi: Mümkünse, kanserli bölü­mün, cerrahî yoldan çıkartılmasıdır. Midenin incelenmesi: Mide hastalıkları­nın hepsi de aynı yöntemlerle incelenir: Baryum içirilmesinden sonra çekilen mi­de ve duodenum'un röntgen filmleri, gastroskopi (Mide içinin gastroskop (Bkz.) adlı aletle incelenmesi) bu yön­temlerdendir. Bazı vakalarda, mideyi açıp bakmadan teşhis konamaz

Mide İltihabı Belirtileri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Hamilelikte Mide Bulantısı

Hamilelikte Mide Bulantısı

Mide Fıtığı Belirtileri

Mide Fıtığı Belirtileri

Popüler İçerikler

Editörün Seçtiği

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Çocuklarda Reflü Belirtileri ve Tedavisi

Çocuklarda Reflü Belirtileri ve Tedavisi

Mide İlaçları Kullanımı ve Yan Etkileri

Mide İlaçları Kullanımı ve Yan Etkileri

Ülser Diyeti Listesi

Ülser Diyeti Listesi

Mide Yanması Nedir?

Mide Yanması Nedir?

Hamilelikte Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?

Hamilelikte Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?

Güncel

Mide Bulantısı İştahsızlık

Mide Bulantısı İştahsızlık

Güncel

Gastrit Belirtileri ve Tedavisi

Gastrit Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Baryumlu Mide Grafisi Nedir ve Nasıl Çekilir?

Baryumlu Mide Grafisi Nedir ve Nasıl Çekilir?

Dramamine Kullanımı ve Yan Etkileri

Dramamine Kullanımı ve Yan Etkileri

Mide Alınması Ameliyatı ve Sonrası

Mide Alınması Ameliyatı ve Sonrası

Mide Kanaması Belirtileri ve Tedavisi

Mide Kanaması Belirtileri ve Tedavisi

Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?

Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?

Mide Tümörü Belirtileri ve Tedavisi

Mide Tümörü Belirtileri ve Tedavisi

Psikolojik Mide Bulantısı

Psikolojik Mide Bulantısı

Mide Yanması Belirtileri ve Tedavisi

Mide Yanması Belirtileri ve Tedavisi

Gaz Sıkışması Belirtileri ve Tedavisi

Gaz Sıkışması Belirtileri ve Tedavisi

Mide Ameliyatları ve Ameliyat Sonrası

Mide Ameliyatları ve Ameliyat Sonrası

Tüp Mide Özellikleri

Tüp Mide Özellikleri

Mide Kanserinin Tedavisi

Mide Kanserinin Tedavisi

Hazımsızlık Neden Olur? Hazımsızlık Nasıl Geçer?

Hazımsızlık Neden Olur? Hazımsızlık Nasıl Geçer?

Mide ve Sırt Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi

Mide ve Sırt Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi

Mide Genişlemesi Belirtileri ve Tedavisi

Mide Genişlemesi Belirtileri ve Tedavisi

Mide Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi

Mide Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi

Baş Dönmesi Mide Bulantısı

Baş Dönmesi Mide Bulantısı

Mide Zehirlenmesi Belirtileri ve Tedavisi

Mide Zehirlenmesi Belirtileri ve Tedavisi

Mide Mikrobu belirtileri

Mide Mikrobu belirtileri

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6