Mide Reflüsü Tedavisi
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Mide Reflüsü Tedavisi

Astroösofagiyal reflü (GÖR) mide içinde bulunan yemek ve asidin yemek borusuna (Ösefagus) geri tepmesine verilen isimdir. Göğüste yanma yaptığı için halk arasında “göğüs yanması” olarak bilinir. Reflü ülkemizde ve tüm dünyada çok sık görülmektedir. Endüstriyel, rafine gıdalar ile beslenenlerin en az %20'sinde reflü olduğu, hatta bu rakamın %50'leri geçtiği söylenmektedir. Ülkemizde yapılan bir çalışmada toplumun %20'sinde gastroözefageal reflü hastalığı saptanmıştır. Olguların çoğunluğunu şişmanlar, yaşlılar ve hamileler oluşturur. Diyafragma yarığı fıtığı (Hiatal herni) reflüyü kolaylaştıran önemli, fakat çok sık olmayan bir reflü nedenidir.

Reflünün oluşum mekanizması

Hastalığın oluşmasını önlemek ya da var olanı geriletebilmek için önce reflünün nasıl meydana geldiğini öğrenmek gerekir.

Yemek borusunun alt ucunun mide ile birleştiği yerde da alt özefagus büzgeçi (Sfinkter) denilen, kastan oluşmuş kapak benzeri bir yapı bulunur. Bu büzgeç yemek mideye inerken gevşer, mideden tekrar yukarıya çıkarsa büzüşür. Normalde yemek borusu yolu ile mideye inen yiyecek nadiren tekrar yemek borusuna döner. Bunun nedeni bu sırada yemek borusunun alt ucundaki büzgecin tekrar büzülmesidir. Yani bu büzgeç normal koşullarda sadece yutma işlevi sırasında açılır.

Reflüde yemek borusu alt büzgeçi kapalı olması gerektiği zaman gevşer ve mide içeriği yemek borusuna geri kaçar. Mide şişkinliği mevcut durumu azdırır. Geri kaçış nadiren bu büzgeçin tonusunun (Belirli kasılma hali) yetersizliğine bağlıdır. Bu olay günün değişik saatlerinde sık sık meydana gelir (1).

Mide yüzeyini döşeyen hücreler midenin salgıladığı güçlü aside karşı dayanıklıdır. Halbuki yemek borusunun döşemesinin bu güçlü asitten korunacak bir özelliği yoktur. Uzun süre mide asidine maruz kalırsa burada iltihap gelişir; buna ösofajit denir. Ösofajit uzun erimde yemek borusu kanserine yol açabilir.

Her ne kadar mide asidinin reflü mekanizasında önemli rolü olsa da reflülü hastalarda mide asidi aşırı salgısı yoktur (2). Hatta birçok reflülü hastada (Özellikle yaşlılarda) mide asit salgısı düşüktür (3). Bu nedenle asit azaltan ilaçların bu hastalarda kullanılması hazım sorunlarını daha da artırır.

Klinik belirtiler nelerdir?

Hasta reflüyü genellikle göğüs kemiğinin altında bir “yanma” ve ”baskı” olarak hisseder, bazen de bu yanma hissi boğaza doğru yansır. Yanma ve baskı tarzında olan bu yakınmalar yemekten sonra artar ve saatlerce sürebilir. Bazen ağza ekşi suda gelebilir. Astım, larenjit (Ses kısıklığı), yutma güçlüğü görülebilir. Daha nadir olarak yukarıda anlatıldığı gibi zatürreeye de yol açabilir.

Reflünün yan etkileri nelerdir?

Reflü tedavi edilmez ise yemek borusunda darlık ve kanamalara yol açabilir. Çocukluk çağı astımının üçte birinin altında reflü yatmaktadır. Uzun süre asitli bir sıvı ile karşılaşan ösofagus mukozasında (Sümüksü zarında) kanser öncesi birtakım değişiklikler görülebilir. Buna Barrett Özefagusu denir. Uzun süre reflüsü olan bir kişide yutma güçlüğü (Disfaji), kanama, boğulma hissi, öksürük, ses kısıklığı ve kilo kaybı belirtiler ösefagus kanserini düşündürmelidir.

Nasıl teşhis konulur?

Hastanın şikâyetleri iyi değerlendirilirse reflü teşhisi hiçbir laboratuvar yöntemine başvurmadan genellikle rahat konulur. Altta yatan önemli bir anatomik neden düşünülürse aşağıdaki incelemeler yapılır.

1- Boyalı madde ile çekilen yemek borusu- mide - on iki parmak bağırsağı filimi.

2- Gasroskopi: yemekborusu ve midenin fleksibl bir tüp ile doğrudan görüntülenmesi.

3- Özefagus manometresi: Yemek borusu alt büzgeçinin basıncının incelenmesi.

4- pH metre: Burundan çok ince fleksibl bir tüp yemek borusundan mideye gönderilerek buradaki basınçlar ve yukarı çıkan asit miktarı ölçülebilir.

Klasik reflü tedavisi

1. Mide asidini azaltan ilaçlar: Üç gruptur; anti asitler, H2 reseptör blokerleri ve proton pompa inhibitörleri.

Asit azaltan ilaçlar grup olarak birçok ülkede en çok satan ilaçla arasında birinci ya da ikinci sıradadır. Her ne kadar aksini iddia edenler varsa da bu ilaçların hastalığı tedavi edici bir niteliği yoktur. Tıpta müthiş ilerlemeler olmasına, bir yığın modern mide ilaçlarının keşfine rağmen reflü şikâyetlerin görüldüğü insanların sayısı azalmak bir tarafa roket hızı ile yükselmektedir!!
2. Prokinetik ilaçlar: Mide içindeki maddelerin bağırsağa daha hızlı geçmesini kolaylaştırırlar.

3. Eğer ilaç tedavisi ile hastaların şikâyetleri geçmiyorsa ya da kanama, Barrett, darlık gibi komplikasyonlar varsa cerrahi yöntemlere başvurulur.

Diyet ve reflü

Şişman kişilerin çoğunda reflü ve mide şikâyetleri vardır. Fazla yağlı yiyeceklerin reflüye neden olduğu ileri sürülmüştür. Fakat reflünün diyetteki yağ miktarına değil şişmanlıkla ilgisi olduğu gösterilmiştir (4).

Buna karşılık rafine (Hızlı kana karışan) şekerlerin diyetteki fazlalığı ise reflüye neden olmaktadır. Yapılan bir araştırmada reflüsü olan hastaların diyetindeki glisemik endeksi yüksek gıdalar çıkartıldığında hastalık belirtilerinin bir hafta içerisinde düzeldiği gösterilmiştir (5).

Hatta bu çalışmaya katılan hastalar alkol, sigara ve kahve gibi kötü alışkanlıklarına devam etmelerine rağmen reflü şikâyetleri düzelmiştir. Bahsi geçen hastalar mide ilaçlarının tümünü kesmişlerdir.

Bizim gözlemlerimiz de aynı şekildedir. Düşük şekerli bir diyet olan “Taş devri diyeti”ni uygulayan kişilerin çok büyük bir bölümünde (Neredeyse hepsinde) reflü birkaç gün içinde kendiliğinden kaybolmaktadır. Düşük şekerli diyetin reflüyü nasıl azatlığının mekanizması iyi bilinmemektedir. Benim kişisel görüşüm şu şekildedir.

Un ve şekerden zengin gıda ile beslenenlerde insülin direnci ve buna bağlı reaktif hipoglisemiler (Tepkisel kan şeker düşüklüğü) olmaktadır. Hipoglisemiyi düzeltmek için vücutta sempatik sistem uyarılmaktadır. Yemek borusunun alt ucunun kapanması parasempatik sinir sistemi ile ilgilidir. Hipoglisemi sonucu sempatik sinir sistemi aşırı uyarılınca yemek borusu alt büzgeçi yutma olmamasına rağmen açılır ve mide içindekiler geriye kaçar.

İlaçsız reflü tedavisi

Acil tedavinin ilk adımı günde 4 litre su içmektir. Yakınmalar azalınca bu iki litreye kadar azaltılabilir.

İkinci önemli adım rafine şekerlerin, un ve şekerden mamul gıdaların, belirgin bir şekilde azaltılmasıdır. Diyete ivegen belirtiler kaybolduktan sonra da devam edilmelidir.

Üçüncü önemli adım günde en az 3-4 diş kadar sarımsak yemektir. Sarımsak ezildikten sonraki ilk yarım saat içinde tüketilmelidir (Saramsak haplarının etkisi azdır). Sarımsak helicobacter dahil mide-bağırsak kanalındaki bütün patojen (Hastalık yapan) mikroorganizmaları etkisizleştirir. Bilindiği gibi helikobakter adı verilen bakteriler ülsere yol açmaktadırlar.

Dördüncü önemli adım günde 0.5-1 litre kadar kefir ayranı içilmesidir. Kefir bağırsakta yaşayan faydalı mikropların sayısını artırır, sindirimi kolaylaştıran enzimler üretir ve birçok vitamini sentezler (K, niasin, biyotin vb). Kefir midenizi rahatlatır, kabızlığı önler, alerjiyi azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kansere karşı koruyucudur. Kefir mayasını aktardan ya da bir komşunuzdan alın evde kendiniz yapın.

Zatürree-mide ilaçları

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre primer bakım merkezlerine başvuran 364,683 hastanın üzerinde yapılmış (6). Bu hastaların 5,551'inde primer pnömoni (Zatürree) saptanmış. En az bir yıl asit salgısı azaltan ilaç kullanan kişilerde pnömoni sıklığı %2.45 iken, bu tip ilaçları kullanmayanlarda oran %0.6 olarak bulunmuş; yani dört kez daha az pnömoni olmuş.

Mide asidinin önemli işlevlerinden biri de yiyeceklerimiz ile aldığımız mikropları öldürmektir. Yanı mide asidi bağışıklık sistemimizin en önemli üyelerinden biridir. Yukarıdaki sözü edilen çalışmada zatürreenin mide asidi azaltan ilaçları kullananlarda 4 kat fazla görülmesi bu konunun önemini daha da iyi vurgulamaktadır.

B12 vitamini-mide ilaçları

Mide asidinin azalması diyet ile alınan B12 vitamininin diyetsel proteinlerden ayrılmasını engeller. B12 vitamini eksikliği son yıllarda müthiş bir artış göstermektedir. Bunun temel nedenleri kırmızı et yeme yasağı ve mide ilaçlarıdır (7). B12 vitamini eksikliği kansızlığa, halsizliğe, konsantrasyon zaafına ve hatta bunamaya kadar varan ağır bulgulara yol açabilir.

B12 yetersizliğinden korunmak için asit azaltan ilaçlar kesilmeli ve C vitamini ya da diğer doğal asitli yiyeceklerden zengin bir diyet ile beslenilmelidir.

Mide ilaçları ve hazımsızlık

Mide ilaçları asit salgısını azalttığından ya da var olanı etkisizliştirdiğinden protein sindirimi büyük ölçüde bozulur. Bu durum sonucunda yeteri kadar sindirilmemiş protein parçacıkları kana geçer. Sonuçta bir yığın alerjik, enflamatuvar ya da otoimmün hastalık (Hoshimoto tiroidit, mültipl skleroz, romatoid artrit, lupus, ülseröz kolit, astım vb) gelişebilir.

Mide ilaçları ve minerallerin emilimi

Mide asidinin azalması diyet ile alınan kalsiyum ve demir gibi minerallerin emilimini de azaltır. Örneğin antiasitler fazla kalsiyum içermesine rağmen mide asitliğini azalttığı için iyi bir kalsiyum kaynağı değillerdir.

Kanser ve reflü ilaçları

Mide asidini azaltan ilaçların Barett ösefagusunu azaltması lazım geldiği varsayıldığına göre, son 15-20 yıldır yemek borusu kanserlerininin de azalmasını beklerdik. Halbuki bu dönem içinde ösefagus kanserleri 3-4 kat artmıştır !! (8-10)

Mide Reflüsü Tedavisi Yorumları

soru

emre

24 Aralık 2015 Perşembe

benim 2ay dır karın ağrısı mide bulantısı kusma mide yanması okadar para harcadım iyilesmedin ve ağız acı su geliyo göğüs ağısı çekiyorum tedavisi ne?????

Cevap yaz
cevap

Budunalp

11 Ağustos 2018 Cumartesi

Miğdenide gastrit,reflü, ülser gibi bir rahatsızlık var ise derhal doktorunuza muayene olmanız gerekir. Mide asidik bir yapısı olduğu için pH dengesi sağlanmalıdır. Hastalığın cinsine göre perhiz; özellikle yağlı ve baharatlı yiyecek tüketilmemeli, ilaç tedavisi başlatılır.

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Mide Kanseri Nedir?

Mide Kanseri Nedir?

Mide Ekşimesi Nasıl Geçer?

Mide Ekşimesi Nasıl Geçer?

Editörün Seçtiği

Mide Kanaması Tedavisi

Mide Kanaması Tedavisi

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Mide Neden Ağrır?

Mide Neden Ağrır?

Mide Gevşekliği Belirtileri ve Tedavisi

Mide Gevşekliği Belirtileri ve Tedavisi

Midede Gaz Belirtileri ve Tedavisi

Midede Gaz Belirtileri ve Tedavisi

Mide Öz Suyu Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Mide Öz Suyu Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Pangastrit Belirtileri ve Tedavisi

Pangastrit Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Mide Fıtığı Tedavisi

Mide Fıtığı Tedavisi

Güncel

Ağrılar kudret narı ile son buldu

Ağrılar kudret narı ile son buldu

Güncel

Mide Balonu Fiyatı

Mide Balonu Fiyatı

Mide Tıkanıklığı Belirtileri ve Tedavisi

Mide Tıkanıklığı Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Mide Bulantısı Belirtileri ve Tedavisi

Kronik Mide Bulantısı Belirtileri ve Tedavisi

Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?

Mide Ağrısına Ne İyi Gelir?

Mide Kanseri Belirtileri

Mide Kanseri Belirtileri

Mide Yanması Nasıl Geçer?

Mide Yanması Nasıl Geçer?

Geçmeyen Mide Bulantısı

Geçmeyen Mide Bulantısı

Gıda Zehirlenmesi Belirtileri ve Tedavisi

Gıda Zehirlenmesi Belirtileri ve Tedavisi

Hamilelikte Mide Bulantısı Ne Zaman Başlar?

Hamilelikte Mide Bulantısı Ne Zaman Başlar?

Mide Mikrobu belirtileri

Mide Mikrobu belirtileri

Mide Katlama Ameliyatı

Mide Katlama Ameliyatı

Prabex Kullanımı ve Yan Etkileri

Prabex Kullanımı ve Yan Etkileri

Mide Dostu Yiyecekler

Mide Dostu Yiyecekler

Mide Fıtığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Mide Fıtığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Mide Kelepçesinin Özellikleri

Mide Kelepçesinin Özellikleri

Mide Kanserinde Beslenme

Mide Kanserinde Beslenme

Mide Yanması Belirtileri ve Tedavisi

Mide Yanması Belirtileri ve Tedavisi

Sinirsel Mide Bulantısı

Sinirsel Mide Bulantısı

Sabah Mide Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi

Sabah Mide Ağrısı Belirtileri ve Tedavisi

Helicobacter Pylori Özellikleri ve Zararları

Helicobacter Pylori Özellikleri ve Zararları

Mide Nasıl Küçülür?

Mide Nasıl Küçülür?

Mide Gazı Belirtileri ve Tedavisi

Mide Gazı Belirtileri ve Tedavisi

Instagram

  • galeri1
  • galeri2
  • galeri3
  • galeri4
  • galeri5
  • galeri6